Stężenie penicyliny

Często twierdzono, że utrzymywanie stałego stężenia penicyliny we krwi nie jest najważniejsze. Zwolennicy tego poglądu argumentują, że istotne znaczenie ma stężenie antybiotyku w ognisku zakażenia i że penicylina przenika do tkanek wtedy, gdy jej stężenie we krwi jest duże i utrzymuje się dłużej. Stężenie w ognisku zakażenia miałoby więc utrzymywać się na stosunkowo stałym poziomie, mimo znacznych wahań stężenia we krwi. Istnienie takiej zależności w odniesieniu do wydzieliny ran wykazano już dawno, a ostatnio potwierdzono to także w odniesieniu do uzyskanego doświadczalnie płynu tkankowego (Chisholm i wsp., 1973). Jednak nie wykazano takiej zależności w odniesieniu do zapalnych nacieków okołonaczyniowych bez zniszczenia tkanki, które występują w przebiegu większości ostrych zakażeń (Eagle i wsp., 1953). Z pewnością bezpieczniejsze jest podawanie dawek obliczonych tak, aby skuteczne stężenie antybiotyku we krwi było stałe, co łatwo można osiągnąć stosując preparaty o przedłużonym działaniu. Można przedłużyć działanie penicyliny podając równocześnie probenecid, który hamuje wydzielanie kanalikowe. Metoda ta stosowana nie jest w celu zwiększenia przerw między kolejnymi dawkami stosowanymi ze zwykłą częstością. Jest to konieczne na przykład w leczeniu bakteryjnego zapalenia wsierdzia wywołanego przez umiarkowanie oporne szczepy paciorkowców.

Odporność szczepów

Jak dotąd, szczepy charakteryzujące się podobnym typem oporności nie pojawiły się w innych krajach. Pojawienie się ich właśnie w Republice Południowej Afryki może być częściowo związane z niedożywieniem dzieci w tym kraju. W innych warunkach szczepy takie mogą nie znaleźć korzystnych warunków do rozwoju. Konieczne jest jednak zachowanie czujności; nie wolno już obecnie przyjmować za pewnik, że każde zakażenie wywołane przez Streptococcus pneumoniae zostanie skutecznie wyleczone penicyliną. Jest prawie pewne, że szczepy oporne na wiele antybiotyków będą rozprzestrzeniać się, a przyszłość w ich zwalczaniu będzie miało raczej uodpornianie, a nie chemioterapia. Mechanizm działania. Penicylina dodana do podłoża odżywczego (tzn. takiego, w którym możliwy jest wzrost bakterii) działa bakteriobójczo. Po ok. 4 h inkubacji ginie większość komórek, po dłuższym czasie giną wszystkie lub tylko nieliczne przeżywają. Działanie bakteriobójcze jest najwyraźniejsze przy stężeniach antybiotyku 5-10-krotnie większych od najmniejszego stężenia hamującego wzrost; dalsze zwiększanie stężenia nie przyspiesza działania. Przeciwnie w przypadku szczepów należących do 2 gatunków — Staphylococcus aureus i Streptococcus faecalis — zwiększenie stężenia antybiotyku sprzyja zwiększeniu przeżywalności bakterii, co Eagle (1951) określił jako zjawisko strefy paradoksalnej. Jest ono charakterystyczne jedynie dla penicyliny. Mimo hipotezy przedstawionej przez Eaglea, mechanizmu tego zjawiska nie można uznać za wyjaśniony.

Stapylococcus aureus

Ostatnio opisano szczepy wrażliwe, które reagują wprawdzie na penicylinę lub jej pochodne zahamowaniem wzrostu, są jednak oporne na ich działanie bakteriobójcze na tyle, że giną tylko w obecności bardzo dużych stężeń. Szczepy takie po raz pierwszy zaobserwowali Best i wsp. (1974), określając je jako „szczepy tolerujące” (tolerant strains), a ich oporność na penicylinę powiązano ze zmniejszoną zdolnością wytwarzania autolizyny. Dalsze badania podjęte przez Sabatha i wsp. (1977) wykazały, że wśród 7 badanych szczepów, określonych jako „tolerujące” stężenie nafcyliny niezbędne do ich zabicia w ciągu 24 h przekraczało stężenie hamujące wzrost 256-2000-krotnie. Po 48 h inkubacji różnica ta dla niektórych szczepów znacznie się zmniejszała, dla innych pozostawała nie zmieniona. Wspomniani autorzy stwierdzili, że spośród 63 szczepów izolowanych z posiewów krwi w szpitalu Uniwersytetu Minnesota w ciągu jednego roku aż 28 (tj. 44%) należałoby określić jako „tolerujące”. Nie podają oni wprawdzie wyników leczenia chorych, od których-szczepy te izolowano, jednakże Mayhall i wsp. (1976), którzy również obserwowali powszechne występowanie szczepów tolerujących (33 na 60 izolowanych), w 3 przypadkach bakteriemii wywołanej przez szczepy tolerujące oksa-cylinę, uzyskali wyleczenie dopiero wtedy, gdy do oksacyliny dołączono gen-tamycynę. Wydaje się, że rozwiązanie tych nowo powstałych trudności nie będzie łatwe.

Farmakokinetyka penicyliny

Sole penicyliny dyfundują do tkanek niezwykle łatwo. Już kilka minut po podaniu domięśniowym antybiotyk znajduje się w dużym stężeniu we krwi. Penicylina dyfunduje także do krążenia płodowego i jam surowiczych ciała, natomiast w wydzielinie gruczołów osiąga mniejsze stężenie, a jeszcze mniejsze w płynie mózgowo-rdzeniowym osób zdrowych. U chorych z zapaleniem opon mózgowych stężenie penicyliny w płynie mózgowo-rdzeniowym jest znacznie większe; wiąże się to zarówno z jej obecnością w wysięku, jak i wzmożoną dyfuzją przez ściany rozszerzonych naczyń włosowatych. W żółci stężenia penicyliny są 2-5-krotnie większe niż we krwi, jednak aż 60% dawki wydala się przez nerki, pewna część zaś ulega biotransformacji w organizmie. Penicylina jest wydalana głównie przez kanaliki nerkowe i to z szybkością większą niż którykolwiek lek o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. O rozrzutnym charakterze tego leczenia świadczy fakt, że do wyleczenia zakażenia wywołanego przez szczep w pełni wrażliwy u chorego z bezmoczem wystarczające okazuje się podanie tylko 2000 j.m. Penicyliny. Najprostszym sposobem pokonania trudności związanych z szybkim wydalaniem penicyliny jest stosowanie bardzo dużych dawek. Duże stężenia początkowe, występujące po nich, nie stanowią przeszkody, ponieważ penicylina jest praktycznie nietoksyczna. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że podwojenie dawki wcale nie oznacza 2-krotnego przedłużenia czasu działania antybiotyku. Aby utrzymać stężenie penicyliny we krwi wynoszące 0,1 g/ml przez 2, 4 lub 8 h należałoby podać odpowiednio 50 000, 235 000 lub l 400 000 j.m. penicyliny. Jeśli więc niezbędne jest utrzymanie stężenia penicyliny na stałym poziomie, to należy ją stosować w dużych dawkach i często.

Neisseria gonorrhoeae

Bakterie należące do tego gatunku pozostawały bardzo wrażliwe na penicylinę aż do końca lat 50, kiedy zaczęły się pojawiać szczepy o zmniejszonej wrażliwości. Pojawienie się ich było bardzo wyraźnie związane z przypadkami zakażeń, których nie udało się wyleczyć stosowanymi rutynowo, umiarkowanymi dawkami penicyliny. Szczepy te stawały się stopniowo coraz powszechniejsze i coraz bardziej oporne, a leczenie wywoływanej przez nie rzeżączki wymagało stosowania albo większych dawek penicyliny, albo innych leków. Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, gdy z 2 ośrodków w Wielkiej Brytanii i jednego w Stanach Zjednoczonych (Editorial, 1976) prawie równocześnie doniesiono o pojawieniu się nie znanych do tego czasu szczepów wytwarzających penicylinazę. Streptococcus pneumoniae – porne szczepy tego gatunku izolowano po raz pierwszy na terenie Nowej Gwinei. Jej mieszkańcy, szczególnie podatni z powodów klimatycznych na zapalenie płuc, przez kilka lat otrzymywali zapobiegawczo, co miesiąc penicylinę prokainową. Dwa podobne szczepy izolowano w Australii, jednak szczepy takie ujawniły się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dopiero w kilka lat później. Są one umiarkowanie oporne na penicylinę benzylową (wzrost ich jest hamowany przez 0,5 fig/ml) i choć są oporne na niektóre inne penicyliny i cefalosporyny, jednak z wyjątkiem jednego wszystkie pozostały wrażliwe na ampicylinę (Hansman, 1975). W Wielkiej Brytanii opisano dotychczas tylko l przypadek zakażenia wywołanego przez szczep oporny.

zdrowie zdrowie stylowa zdrowy sen dieta cwicz zdrowe oczy prawidlowe funkcjonowanie m 2 zdrowie stylowa m 2 odpowiednie poslanie higiena kosmetyki do kapieli sniadanie wazny kazdy poranek m 3 zdrowie stylowa m 3 depresja jesienna bielizna rower odpowiedni dobor roweru regularna jazda m 4 zdrowie stylowa m 4 bieganie bieganie dobre na wszystko stosowanie kosmetykow masaz odpowiednia technika masazu m 5 zdrowie stylowa m 5 masaz w zaciszu domowym jacuzzi jacuzzi relaksuje oprocz jacuzzi kapiele m 6 zdrowie stylowa m 6 kosmetyki przed kapiela kapiel na cellulit jak pozbyc sie cellulitu kosmetyki oprocz cwiczen cwiczenia i masaz m 7 zdrowie stylowa m 7 waga a cellulit cellulit a styl zycia zbawienny ruch dlaczego powstaje cellulit tryb pracy i odpoczynku m 8 zdrowie stylowa m 8 kontrolowanie powstawania cellulitu dlaczego warto z nim walczyc kontakt z lekarzem zagrozenia cellulitu skuteczny preparat m 9 zdrowie stylowa m 9 skuteczny suplement stosowanie suplementu najlepsze cwiczenia na cellulit plan treningowy odpowiednie cwiczenia m 10 zdrowie stylowa m 10 cellulit wrog kobiety swiadomosc kobiet badania pozbycie sie cellulitu polecane sporty m 11 zdrowie stylowa m 11 wykorzystywanie owocow pomaranczowa skorka kobiece hormony nadwaga cellulit a dieta m 12 zdrowie stylowa m 12 warzywa i owoce woda jako sprzymierzeniec opis cwiczen przydatne cwiczenia zestaw cwiczen m 13 zdrowie stylowa m 13 zabiegi zwalczajace cellulit inne zabiegi metoda lipolizy tabletki cellasene poprawa metabolizmu m 14 zdrowie stylowa m 14 sklad tabletki cellulit podczas ciazy wystapienie cellulitu pozostale sposoby tabletki w walce z cellulitem m 15 zdrowie stylowa m 15 nadwaga kobiet zadania suplementow cwiczenia na cellulit intensywnosc cwiczen cwiczenia hula hop m 16 zdrowie stylowa m 16 jak rozpoznac cellulit skuteczny masaz skuteczny kosmetyk wykorzystanie kosmetykow glowne rezultaty m 17 zdrowie stylowa m 17 spodenki antycellulitowe zdrowy tryb zycia funkcje spodenek sposob na cellulit zazywanie produktu m 18 zdrowie stylowa m 18 dawkowanie penicylina wchlanianie i wydalanie zapalenie nerwow obwodowych metronidazol m 19 zdrowie stylowa m 19 nitromidazole zastosowania kliniczne aktywnosc przeciwbakteryjna toksycznosc metronidazolu trwalosc penicyliny m 20 zdrowie stylowa m 20 stezenie penicyliny odpornosc szczepow stapylococcus aureus farmakokinetyka penicyliny neisseria gonorrhoeae m 21 zdrowie stylowa m 21 leczenie niedokrwistosci zmniejszenie liczby bakterii metamina pirymetamina dystrybucja trimoteprynu m 22 zdrowie stylowa m 22 kortimoksazol wydalanie metaniny zastosowanie lecznicze kwas oksolinowy odpornosc na metamine m 23 zdrowie stylowa m 23 toksycznosc metaniny cinoksacyna farmakokinetyka metaniny reakcje plucne toksycznosc nitrofurany m 24 zdrowie stylowa m 24 toksycznosc sulfonamidu zapalenie watroby zastosowanie sulfonamidow dzialanie na skore mafrenid m 25 zdrowie stylowa m 25 odczyny uczuleniowe sulfasalazyna wydalanie odpornosc na timetoprim pasazowanie m 26 zdrowie stylowa m 26 wchlanianie trimetoprimu badania w wielkiej brytanii odpornosc na sulfonamidy toksycznosc i dzialania niepozadane wydalanie trimetoprimu m 27 zdrowie stylowa m 27 definicja antybiotyku zwiazki syntetyczne pierwsze odkrycia prontosil antybiotyki m 28 zdrowie stylowa m 28 penicyliny perspektywy sulfonamidy dzialania sulfonamidow inne antybiotyki m 29 zdrowie stylowa m 29 modyfikacje lekow naturalnych pochodne dystrybucja sulfonamidow zastosowanie podstawowe zastosowanie kliniczne