Toksyczność metaniny

U chorych otrzymujących kwas nalidyksowy opisywano nudności, wysypkę, zaburzenia ośrodkowe z napadami drgawkowymi włącznie. Na 515 zarejestrowanych reakcji (Alexander i Forman, 1971) w 219 przypadkach stwierdzono zaburzenia widzenia, omamy i zaburzenia percepcji. Spośród 97 odczynów skórnych 25 miało charakter fototoksyczny (ujemny test transformacji limfocytów potwierdził pogląd, że pęcherzowa wysypka nie była pochodzenia immunologicznego), 24 — pokrzywki, 17 — wysypki rumieniowej i 15 — wysypki plamisto-grudkowej. Brauner (1975) zebrał zarejestrowane przypadki uczuleniowych zmian pęcherzowych i opisał 2 przypadki własne. W pracy przedyskutowano prawdopodobny mechanizm reakcji i sprzeczne wyniki otrzymane przez różnych autorów, którzy próbowali wywołać reakcję naświetlaniem. U niektórych chorych zmiany pęcherzowe rozwijały się po bardzo małej dawce leku; warunkiem było naświetlenie światłem słonecznym, zwykle intensywne po podaniu leku, a nie przed jego zastosowaniem. Opisano kilka przypadków wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u dzieci, bardzo przypominającego zespół wzmożonego ciśnienia czaszkowego występujący rzadko u dzieci leczonych tetracyklinami, a jeszcze rzadziej u dorosłych, oraz po podaniu innych antybiotyków (Bhowmick, 1972). Anderson i wsp. (1971) opisali przypadek 5-letniego dziecka, u którego po podaniu 53,5 g kwasu nalidyksowego w ciągu 58 dni wystąpił obrzęk brodawki nerwu wzrokowego oraz obustronne porażenie VI nerwu czaszkowego.

Cinoksacyna

Cinoksacyna, pochodna kwasu cynolinowego została zsyntetyzowana przez Wieka i wsp. (1973). Jej zakres działania przeciwbakteryjnego jest podobny jak u innych przedstawicieli tej grupy (Mordh i wsp., 1977), aktywność zaś pośrednia między kwasem nalidyksowym i oksolinowym. Podobnie jak w przypadku kwasu nalidyksowego aktywność cinoksacyny jest większa w pH kwaśnym, a na aktywność wobec Proteus mirabilis działa antagoni-stycznie glukoza (Giamerellon i Jackson, 1975). Cinoksacyna działa bakteriobójczo w stężeniach bliskich MIC. Z białkami surowicy ludzkiej wiąże się słabiej niż kwas nalidyksowy. Wzrost zawartości surowicy 0-75% w podłożu nie wpływał na aktywność cinoksacyny in miro, natomiast najmniejsze stężenie hamujące kwasu nalidyksowego w tych warunkach zwiększało się 4-7-krotnie (Gimarellou i Jackson, 1975). Podobnie jak w przypadku innych związków z tej grupy, pasażowanie drobnoustrojów w obecności leku prowadzi do szybkiego rozwoju opornych mutantów (Holmes i wsp., 1974). Cinoksacyna wchłania się po podaniu doustnym; jej maksymalne stężenie w surowicy 2 h po podaniu dawki 250 mg wynosi 14,8 ug/ml, średnie stężenie ok. 7 ug/ml. Collen i wsp. (1977) stwierdzili zbliżone wartości (średnio 16,8 jig/ml) po dawce 500 mg, z dużymi indywidualnymi wahaniami. Posiłek powoduje zmniejszenie największego stężenia w surowicy o 30%, ale ilość leku pojawiająca się w ciągu 24 h się nie zmienia.

Farmakokinetyka metaniny

Lek wchłania się szybko z je lit i szczytowe stężenie w osoczu u zdrowych osobników wynosi ok. 25 jj,g/ml po dawce l g, jednak różnice indywidualne mogą być znaczne (Harrison i Cox, 1970); Nelson i wsp. (1972) wykazali, że biegunka u dzieci w przebiegu ostrej shigelozy utrudnia wchłanianie kwasu nalidyksowego (i ampicyliny). Podawanie leku ze środkami zobojętniającymi może zwiększyć stężenie zarówno w osoczu, jak i w moczu, częściowe wskutek zwiększenia rozpuszczalności (lek rozpuszcza się znacznie lepiej przy wyższym pH) i nasilenia wchłaniania w jelitach, a częściowo przez zmniejszenie zwrotnego wchłaniania kanalikowego. Economou i wsp. (1972) podawali lek w dawce l g 50 chorym we wlewie dożylnym w co najmniej 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego co 8 h przez 1-4 dni i nie zaobserwowali niepożądanych działań leku. Okres półtrwania kwasu nalidyksowego w surowicy wynosi ok. 1,5 h. Znaczna część leku wiąże się odwracalnie z białkami osocza i może wypierać inne związki z tych połączeń. Kwas nalidyksowy jest szybko metabolizowany głównie do hydroksykwasu (który jest również czynny mikrobiologicznie) i ok. 13% leku znajduje się w moczu w tej formie. Resztę stanowią nieczynne glukuroniany tych 2 związków, z wyjątkiem 4% leku wydalanego jako pochodne dikarboksylowe.

Reakcje płucne

Obecnie wiadomo, że istnieją 2 postacie reakcji płucnych po podaniu nitrofurantoiny: postać ostra, spowodowana najprawdopodobniej ostrą nadwrażliwością, i postać przewlekła, w przebiegu której nie obserwuje się ani gorączki, ani eozynofilii, prowadząca do zwłóknienia płuc z towarzyszącym śródmiąższowym zapaleniem płuc lub bez niego. W 13 przypadkach zwłóknienie płuc przypisywano długotrwałemu leczeniu nitrofurantoina. Bonę i wsp. (1976) opisali 3 przypadki zwłóknienia płuc u chorych leczonych nitrofurantoina przez 2-5 lat; w ich opinii odstawienie leku nie przerywa procesu chorobowego, natomiast jeśli zostaną zastosowane kortykosteroidy, to rokowanie jest bardzo dobre. Goldstein i wsp. (1974) opisali 2 przypadki uszkodzeń wątroby; wcześniej uszkodzenie to zarejestrowano u 6 chorych. U połowy chorych wystąpiła żółtaczka, eozynofilia, wysypka i gorączka. Główne zaburzenia biochemiczne polegały na zwiększeniu aktywności transaminaz w surowicy; po odstawieniu leku następował powrót do normy, jednak u l chorego powtórne podanie nitrofurantoiny spowodowało ponowne ich zwiększenie. Zarówno objawy kliniczne, reakcja na ponowne podanie leku, jak i wyniki badań histologicznych sugerowały, że przyczyną zmian była nadwrażliwość na lek, nie wydaje się jednak, aby mechanizm ten był odpowiedzialny za wszystkie przypadki uszkodzeń wątroby.

Toksyczność nitrofurany

Nitrofurany wskutek działania na DNA powodują liczne zmiany; działają one radiomimetycznie, są mutagenne i mogą zarówno wywoływać, jak i hamować rozwój nowotworów doświadczalnych (Ebringer i wsp., 1976). Podobnie jak metronidazol nitrofurantoina jest toksyczna wobec komórek jajowych chomika, a jej toksyczność znacznie się zwiększa wówczas, gdy zawartość tlenu w środowisku się zmniejsza (Mohindra, Rauth, 1976). Nitrofurantoina w stężeniu 20 mg/ml i nitrofurazon w stężeniu l mg/ml unieruchamiają plemniki, ale nie działają toksycznie na nabłonek nasieniowodów. Albert i wsp. (1975) sugerują, że nitrofurany w tych stężeniach można zastosować do usunięcia spermy po wycięciu nasieniowodów. Nitrofurantoina po podaniu doustnym w przeciętnej dawce hamuje zlepianie krwinek płytkowych wywołane przez ADP, co może być bezpośrednią przyczyną zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub uszkodzeń naczyń tętniczych (Rossi i wsp., 1975). W dużej grupie chorych leczonych nitrofurantoina u 9,2% chorych wystąpiły tak ciężkie działania niepożądane, że konieczne było odstawienie leku (Koch-Weser i wsp., 1971). W większości przypadków były to zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ale w 4,1% zaobserwowano wysypki skórne, eozynofilię i gorączkę polekową. Reakcje o ciężkim przebiegu występowały bardzo rzadko. Opisywano wstrząsy anafilaktyczne po podaniu nitrofurantoiny, jednak żaden z tych przypadków nie był śmiertelny.

zdrowie zdrowie stylowa zdrowy sen dieta cwicz zdrowe oczy prawidlowe funkcjonowanie m 2 zdrowie stylowa m 2 odpowiednie poslanie higiena kosmetyki do kapieli sniadanie wazny kazdy poranek m 3 zdrowie stylowa m 3 depresja jesienna bielizna rower odpowiedni dobor roweru regularna jazda m 4 zdrowie stylowa m 4 bieganie bieganie dobre na wszystko stosowanie kosmetykow masaz odpowiednia technika masazu m 5 zdrowie stylowa m 5 masaz w zaciszu domowym jacuzzi jacuzzi relaksuje oprocz jacuzzi kapiele m 6 zdrowie stylowa m 6 kosmetyki przed kapiela kapiel na cellulit jak pozbyc sie cellulitu kosmetyki oprocz cwiczen cwiczenia i masaz m 7 zdrowie stylowa m 7 waga a cellulit cellulit a styl zycia zbawienny ruch dlaczego powstaje cellulit tryb pracy i odpoczynku m 8 zdrowie stylowa m 8 kontrolowanie powstawania cellulitu dlaczego warto z nim walczyc kontakt z lekarzem zagrozenia cellulitu skuteczny preparat m 9 zdrowie stylowa m 9 skuteczny suplement stosowanie suplementu najlepsze cwiczenia na cellulit plan treningowy odpowiednie cwiczenia m 10 zdrowie stylowa m 10 cellulit wrog kobiety swiadomosc kobiet badania pozbycie sie cellulitu polecane sporty m 11 zdrowie stylowa m 11 wykorzystywanie owocow pomaranczowa skorka kobiece hormony nadwaga cellulit a dieta m 12 zdrowie stylowa m 12 warzywa i owoce woda jako sprzymierzeniec opis cwiczen przydatne cwiczenia zestaw cwiczen m 13 zdrowie stylowa m 13 zabiegi zwalczajace cellulit inne zabiegi metoda lipolizy tabletki cellasene poprawa metabolizmu m 14 zdrowie stylowa m 14 sklad tabletki cellulit podczas ciazy wystapienie cellulitu pozostale sposoby tabletki w walce z cellulitem m 15 zdrowie stylowa m 15 nadwaga kobiet zadania suplementow cwiczenia na cellulit intensywnosc cwiczen cwiczenia hula hop m 16 zdrowie stylowa m 16 jak rozpoznac cellulit skuteczny masaz skuteczny kosmetyk wykorzystanie kosmetykow glowne rezultaty m 17 zdrowie stylowa m 17 spodenki antycellulitowe zdrowy tryb zycia funkcje spodenek sposob na cellulit zazywanie produktu m 18 zdrowie stylowa m 18 dawkowanie penicylina wchlanianie i wydalanie zapalenie nerwow obwodowych metronidazol m 19 zdrowie stylowa m 19 nitromidazole zastosowania kliniczne aktywnosc przeciwbakteryjna toksycznosc metronidazolu trwalosc penicyliny m 20 zdrowie stylowa m 20 stezenie penicyliny odpornosc szczepow stapylococcus aureus farmakokinetyka penicyliny neisseria gonorrhoeae m 21 zdrowie stylowa m 21 leczenie niedokrwistosci zmniejszenie liczby bakterii metamina pirymetamina dystrybucja trimoteprynu m 22 zdrowie stylowa m 22 kortimoksazol wydalanie metaniny zastosowanie lecznicze kwas oksolinowy odpornosc na metamine m 23 zdrowie stylowa m 23 toksycznosc metaniny cinoksacyna farmakokinetyka metaniny reakcje plucne toksycznosc nitrofurany m 24 zdrowie stylowa m 24 toksycznosc sulfonamidu zapalenie watroby zastosowanie sulfonamidow dzialanie na skore mafrenid m 25 zdrowie stylowa m 25 odczyny uczuleniowe sulfasalazyna wydalanie odpornosc na timetoprim pasazowanie m 26 zdrowie stylowa m 26 wchlanianie trimetoprimu badania w wielkiej brytanii odpornosc na sulfonamidy toksycznosc i dzialania niepozadane wydalanie trimetoprimu m 27 zdrowie stylowa m 27 definicja antybiotyku zwiazki syntetyczne pierwsze odkrycia prontosil antybiotyki m 28 zdrowie stylowa m 28 penicyliny perspektywy sulfonamidy dzialania sulfonamidow inne antybiotyki m 29 zdrowie stylowa m 29 modyfikacje lekow naturalnych pochodne dystrybucja sulfonamidow zastosowanie podstawowe zastosowanie kliniczne