Odczyny uczuleniowe

Związane z białkiem sulfonamidy mogą zachowywać się jak hapteny, W wyniku tworzenia się przeciwciał, po ok. 9 dniach zażywania leku, pojawia się umiarkowana gorączka z pokrzywką lub wysypką plamisto-rumieniową. Powtórne zastosowanie leku wywołuje natychmiastową reakcję. Zespół Stevensa-Johnsona. Ta na szczęście rzadka, lecz często śmiertelna, postać rumienią wielopostaciowego została opisana jako sporadyczne powikłanie leczenia sulfonamidami (Salvaggio i Gonzales, 1959). Trudno jest ściśle określić niebezpieczeństwo zagrażające w wyniku stosowania poszczególnych sulfonamidów, niemniej leki, utrzymujące się długo we krwi, stanowią szczególne zagrożenie. Po pierwsze, skutkiem silnego wiązania z białkami osocza z łatwością nabierają właściwości haptenów, po drugie zaś — reakcje uczuleniowe mogą ujawniać się wiele dni po odstawieniu leku. Liczne doniesienia opisują reakcje na sulfonamidy o przedłużonym działaniu (Beyeridge i wsp., 1964), w FDA zaś zebrano 116 przypadków zespołu Stevensa-Johnsona wywołanego przez te leki. Większość chorych (79) miała mniej niż 15 lat; w grupie tej nastąpiło 20 zgonów. Spośród 37 dorosłych zmarło 9. Objawy występowały zwykle między 2 a 24 dniem stosowania, ale obserwowano wystąpienie choroby nawet 6 dnia po zakończeniu podawania leku. Ocenia się, że częstość występowania zespołu Stevensa-Johnsona wynosi 1-2 przypadki na 10 min użytych dawek leku.

Sulfasalazyna

Jest to salicylazosulfapirydyna, która, jak stwierdzili Baron i wsp. (1962), jest skuteczna w zaostrzeniach wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Misiewicz i wsp. (1965) wykazali, że długotrwałe podawanie sulfasalazyny w dawkach 0,5 g zmniejsza liczbę nawrotów w ciągu roku po ostatnim zaostrzeniu. Jeszcze dłużej trwającą poprawę uzyskali Dissa-nayake i Truelove (1973). W badaniach tych, przeprowadzonych na 64 chorych, którzy zażywali lek co najmniej przez rok i znajdowali się w okresie remisji, zastąpienie sulfasalazyny przez placebo powodowało znamienny wzrost częstości zaostrzeń. Sulfasalazyna może również być skuteczna w chorobie Crohna. Liczne doniesienia na ten temat opierają się wprawdzie na badaniach niekontrolowanych (BMJ, 1975), jednak Anthonisen i wsp. (1974) w podwójnie ślepej próbie wykazali znaczne zmniejszenie się objawów choroby po podaniu leku chorym, którzy nie przebyli wycięcia jelita. Mechanizm działania sulfasalazyny nie jest wyjaśniony. Lek ten w postaci nie zmienionej wchłania się w górnym odcinku przewodu pokarmowego i już po 1-2 h pojawia się we krwi; pod wpływem flory jelitowej następuje rozerwanie wiązania azowego i 3-5 h od chwili podania pojawia się we krwi wolna sulfapirydyna. Inny produkt rozpadu, kwas 5-aminosalicylowy, wydalany jest częściowo z kałem, a jego pochodna acetylowa pojawia się zarówno w kale, jak i w moczu (Goldman i Peppercorn, 1975). Różni autorzy przypisywali efekty lecznicze sulfasalazyny jej działaniu przeciwbskteryjnemu, przeciwzapalnemu i immunosupresyjnemu. Początkowo nie stwierdzano szczególnego działania na florę jelitową, jednak badania Westa i wsp. (1974), przeprowadzone na 26 chorych z proctocolitis i chorobą Crohna, wykazały znaczne zmniejszenie liczby pałeczek jelitowych, bakterii z rodzaju Clostridium — szczepów nie wykazujących opalescencji — oraz wszystkich niezarodnikujących bakterii beztlenowych.

Wydalanie

Stężenie wolnego sulfonamidu w osoczu zależy od jego szybkości wchłaniania, szybkości i stopnia sprzęgania, lecz przede wszystkim od szybkości wydalania. Sulfonamidy są wydalane głównie z meczem, przy czym mechanizm i szybkość wydalania mogą być różne dla leku i jego metabolitów. Dlatego szczytowe stężenia leku i jego metabolitów w osoczu mogą występować w różnym czasie, różny jest również stosunek stężenia leku do stężenia metabolitów we krwi i w moczu. Podobnie jak to obserwowano u chorych leczonych izoniazydem, populacja ludzka dzieli się na 2 wyraźne grupy różniące się szybkością bio-transformacji sulfadimidyny. Osobniki należące do pierwszej grupy acetylują 62-90% leku, natomiast w drugiej grupie — tylko 40-53% (Evans i White, 1964). Stwierdzono ścisły związek między zdolnością do acetylacji sulfadimidyny a biotransformacją izoniazydu. Sulfonamidy są częściowo wydalane przez przesączanie kłębkowe, częściowo zaś przez wydzielanie kanalikowe. W kanalikach nerkowych dochodzi również do częściowego wchłaniania zwrotnego. Nasilenie tych procesów jest różne dla poszczególnych sulfonamidów, a także może być niejednakowe dla leku i jego metabolitu. W związku z tym klirens leku może wahać się w granicach 10-200 ml/min.

Odporność na timetoprim

Drobnoustroje mogą stać się oporne na działanie trimetoprimu in miro w wyniku serii pasaży we wzrastających stężeniach. Pałeczki jelitowe stają się oporne na stężenia do 500 j*g/ml i więcej po 12-35 pasażach (Bushby, 1969). Rozwój oporności opisywano w przebiegu leczenia chorych zakażonych bakteriami z rodzaju Haemophilus (May i Davies, 1972) i pałeczkami jelitowymi. Oporność może powstać na skutek nabycia plazmidu oporności lub na skutek mutacji chromosomalnych. Mechanizm oporności kodowany przez plazmidy jest szczególny, ponieważ plazmid koduje zdolność wytwarzania odrębnej reduktazy dihydrofolianowej, ok. 20 000 razy mniej podatnej na hamowanie przez trimetoprim niż enzym gospodarza. Enzym ten tak bardzo różni się właściwościami od enzymów badanych poprzednio, że Annyes i Smith (1976) uznali się zobowiązani do zasugerowania, że pochodzi on nie od Escherichia coli, lecz — być może -— od bakter-iofaga. Oporność pochodzenia plazmidowego ma szczególne znaczenie w powiązaniu z możliwą ochroną przez podawany równocześnie sulfonamid przed rozwojem oporności na trimetoprim, ponieważ plazmidy często przenoszą również oporność na sulfonamidy (i inne związki). Ponadto plazmidy mogą być przyczyną powstawania innych mechanizmów opornościowych; Annyes i Smith (1977) wykazali, że plazmid, który poprzednio kodował oporność na trimetoprim i sulfametoksazol, ale utracił zdolność przenoszenia oporności na trimetoprim, powodował powstanie zmian chromosomalnych prowadzących do oporności na trimetoprim, poprzez zmniejszenie przenikania leku.

Pasażowanie

Pasażowanie w obecności trimetoprimu jest bardzo skuteczne przy selekcjonowaniu mutantów zależnych od tyminy, a więc opornych na trimetoprim, ponieważ tymina może zaspokoić wymagania narzucone przez trimetoprim. Takie drobnoustroje rzadko wywołują zakażenie, ponieważ tkanki nie dostarczają na ogół potrzebnej tyminy (Then i Angehrn, 1974). Smith i Tucker (1976) wykazali, że mutanty pałeczek Salmonella, zależne od tyminy, a oporne na trimetoprim, są mniej zjadliwe dla kurcząt i myszy (zwłaszcza, jeżeli były podawane doustnie), niż macierzyste, wrażliwe szczepy i niż niezależne od ty-miny rewertanty. Niezdolność drobnoustrojów do namnażania się w jelicie ślepym, w którym stwierdzono bardzo małą zawartość tyminy, może wyjaśnić różnice w zjadliwości niektórych bakterii. Zakażenie mutantami opornymi na trimetoprim zależnymi od tyminy lub tymidyny obserwowano sporadycznie u chorych, długotrwale leczonych kotrimoksazolem. Takie drobnoustroje nie rosną na podłożach nie zawierających dostatecznej ilości tyminy lub tymidyny. Chociaż stężenie tyminy lub tymidyny we krwi lub w moczu ludzi zdrowych jest bardzo małe, w stanach chorobowych można wykryć u chorych zakażonych takimi szczepami dostateczne ilości związków podobnych do tyminy, pochodzących prawdopodobnie z rozpadu leukocytów wielojądrzastych (Maskell i wsp., 1976). Arnold i Kersten (1975) podają ciekawą sugestię, że mutacja do stanu wymagającego tyminy jest mechanizmem zachowawczym, ponieważ usunięcie potrzeby syntezy hamuje zużycie kwasu tetrahydrofoliowego, który jest punktem uchwytu trimetoprimu, dzięki czemu może on być użyty do innych ważnych celów.

zdrowie zdrowie stylowa zdrowy sen dieta cwicz zdrowe oczy prawidlowe funkcjonowanie m 2 zdrowie stylowa m 2 odpowiednie poslanie higiena kosmetyki do kapieli sniadanie wazny kazdy poranek m 3 zdrowie stylowa m 3 depresja jesienna bielizna rower odpowiedni dobor roweru regularna jazda m 4 zdrowie stylowa m 4 bieganie bieganie dobre na wszystko stosowanie kosmetykow masaz odpowiednia technika masazu m 5 zdrowie stylowa m 5 masaz w zaciszu domowym jacuzzi jacuzzi relaksuje oprocz jacuzzi kapiele m 6 zdrowie stylowa m 6 kosmetyki przed kapiela kapiel na cellulit jak pozbyc sie cellulitu kosmetyki oprocz cwiczen cwiczenia i masaz m 7 zdrowie stylowa m 7 waga a cellulit cellulit a styl zycia zbawienny ruch dlaczego powstaje cellulit tryb pracy i odpoczynku m 8 zdrowie stylowa m 8 kontrolowanie powstawania cellulitu dlaczego warto z nim walczyc kontakt z lekarzem zagrozenia cellulitu skuteczny preparat m 9 zdrowie stylowa m 9 skuteczny suplement stosowanie suplementu najlepsze cwiczenia na cellulit plan treningowy odpowiednie cwiczenia m 10 zdrowie stylowa m 10 cellulit wrog kobiety swiadomosc kobiet badania pozbycie sie cellulitu polecane sporty m 11 zdrowie stylowa m 11 wykorzystywanie owocow pomaranczowa skorka kobiece hormony nadwaga cellulit a dieta m 12 zdrowie stylowa m 12 warzywa i owoce woda jako sprzymierzeniec opis cwiczen przydatne cwiczenia zestaw cwiczen m 13 zdrowie stylowa m 13 zabiegi zwalczajace cellulit inne zabiegi metoda lipolizy tabletki cellasene poprawa metabolizmu m 14 zdrowie stylowa m 14 sklad tabletki cellulit podczas ciazy wystapienie cellulitu pozostale sposoby tabletki w walce z cellulitem m 15 zdrowie stylowa m 15 nadwaga kobiet zadania suplementow cwiczenia na cellulit intensywnosc cwiczen cwiczenia hula hop m 16 zdrowie stylowa m 16 jak rozpoznac cellulit skuteczny masaz skuteczny kosmetyk wykorzystanie kosmetykow glowne rezultaty m 17 zdrowie stylowa m 17 spodenki antycellulitowe zdrowy tryb zycia funkcje spodenek sposob na cellulit zazywanie produktu m 18 zdrowie stylowa m 18 dawkowanie penicylina wchlanianie i wydalanie zapalenie nerwow obwodowych metronidazol m 19 zdrowie stylowa m 19 nitromidazole zastosowania kliniczne aktywnosc przeciwbakteryjna toksycznosc metronidazolu trwalosc penicyliny m 20 zdrowie stylowa m 20 stezenie penicyliny odpornosc szczepow stapylococcus aureus farmakokinetyka penicyliny neisseria gonorrhoeae m 21 zdrowie stylowa m 21 leczenie niedokrwistosci zmniejszenie liczby bakterii metamina pirymetamina dystrybucja trimoteprynu m 22 zdrowie stylowa m 22 kortimoksazol wydalanie metaniny zastosowanie lecznicze kwas oksolinowy odpornosc na metamine m 23 zdrowie stylowa m 23 toksycznosc metaniny cinoksacyna farmakokinetyka metaniny reakcje plucne toksycznosc nitrofurany m 24 zdrowie stylowa m 24 toksycznosc sulfonamidu zapalenie watroby zastosowanie sulfonamidow dzialanie na skore mafrenid m 25 zdrowie stylowa m 25 odczyny uczuleniowe sulfasalazyna wydalanie odpornosc na timetoprim pasazowanie m 26 zdrowie stylowa m 26 wchlanianie trimetoprimu badania w wielkiej brytanii odpornosc na sulfonamidy toksycznosc i dzialania niepozadane wydalanie trimetoprimu m 27 zdrowie stylowa m 27 definicja antybiotyku zwiazki syntetyczne pierwsze odkrycia prontosil antybiotyki m 28 zdrowie stylowa m 28 penicyliny perspektywy sulfonamidy dzialania sulfonamidow inne antybiotyki m 29 zdrowie stylowa m 29 modyfikacje lekow naturalnych pochodne dystrybucja sulfonamidow zastosowanie podstawowe zastosowanie kliniczne