Modyfikacje leków naturalnych

Jedną z dróg rozwoju chemioterapii jest otrzymywanie nowych pochodnych znanych już leków. Nowe sulfonamidy są klasycznym przykładem tego, co można osiągnąć w tej dziedzinie. Badania nad poszukiwaniem nowych, półsyntetycznych pochodnych objęły także antybiotyki i były prowadzone w 2 kierunkach. Jednym z nich było poprawienie właściwości farmakokinetycznych; tak więc penicylina prokainowa o mniejszym stopniu rozpuszczalności jest wolniej eliminowana z ustroju niż sól potasowa penicyliny, estryfikacja cząsteczki makrolidów ułatwia wchłanianie, palmitynian chloramfenikolu ma lepszy smak, a inne związki o zmodyfikowanej cząsteczce są trwalsze, lepiej rozpuszczalne i mniej drażniące. Modyfikacja chemiczna może prowadzić do zwiększenia aktywności przeciwbakteryjnej. W przypadku niektórych leków udało się syntetycznie uzyskać równoczesne polepszenie farmakokinetyki i zwiększenie aktywności. Ryfampicyna ? pochodna ryfamycyny ? jest nie tylko lepiej wchłaniana po podaniu doustnym, lecz ma również większy zakres aktywności. Najwięcej nowych, półsyntetycznych pochodnych uzyskano w grupie penicylin; poszczególne związki tej grupy różnią się od penicyliny benzylowej w różnym stopniu opornością na działanie soku żołądkowego, opornością na penicylinazę i zakresem aktywności w stosunku do bakterii Gram-ujemnych. Podobny rozwój dotyczył grupy cefalosporyn, chociaż należy podkreślić, że różnice między nowymi pochodnymi a cefalosporyną C są znacznie mniejsze od różnic między penicylinami.

Pochodne

Szeroki rozwój w zakresie pochodnych półsyntetycznych doprowadził jednak do paradoksalnych skutków, a mianowicie pojawienia się na rynku farmaceutycznym ogromnej liczby preparatów w zasadzie nie różniących się przydatnością. Dostępnych jest wiele sulfonamidów, około 10 pochodnych tetracyklin, ponad 20 półsyntetycznych penicylin i ciągle pojawiają się nowe pochodne cefalosporyn. W tej sytuacji świadomego wyboru właściwego leku może dokonać tylko niewielu wysoko kwalifikowanych specjalistów; w rzeczywistości jest to prawie niemożliwe, ponieważ różnice w skuteczności poszczególnych preparatów są mało istotne. Pojawieniu się na rynku nowej pochodnej, opracowanej w laboratorium badawczym firmy farmaceutycznej, nawet jeśli różni się ona nieznacznie od ?starszych” preparatów, towarzyszy zwykle ogromna reklama; oczywiście producent, który przeznaczył wielkie nakłady na badania nowego leku, pragnie uzyskać z niego możliwie największy zysk. Jednak gdy nowa pochodna jest wyraźnie lepsza w porównaniu z substancją macierzystą, czy nie należałoby po prostu zaprzestać produkcji ?starego” antybiotyku? Przypadki takie zdarzają się niestety rzadko i choć istnieje z pewnością wiele przyczyn usprawiedliwiających taki stan rzeczy, jedyna szansa na ułatwienie wyboru przez lekarza zostaje stracona.

Dystrybucja sulfonamidów

Dystrybucja leku związanego z białkami jest taka sama, jak dystrybucja białka, w związku z tym stopień wiązania ma duży wpływ na transport leku z krwi do tkanek. Na przykład przenikanie sulfonamidu do płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) ogranicza się tylko do części nie związanej, jednak zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych i przedostawanie się białka w przebiegu stanów zapalnych prowadzi do przenikania również formy związanej, a więc do zwiększenia całkowitego stężenia leku w PMR. Stężenie w PMR sulfonamidów o krótkim czasie działania wynosi 30-80% stężenia w osoczu. Leki te również przenikają do innych płynów ustrojowych, w tym także do płynu śródgałkowego i podobnie jak w PMR występują tam głównie w formie nie związanej. Sulfonamidy mogą być wypierane z połączeń z białkami przez różne związki. Równoczesne podanie wraz z lekiem np. fenylobutazonu lub etylodikumaryny (Pelentan) powoduje zwiększenie stężenia wolnej frakcji leku (Anton, 1961). Wypieranie przez sulfonamidy związanej z albuminami bilirubiny jest również wynikiem konkurencji między tymi substancjami o wiązanie z białkiem.

Zastosowanie podstawowe

Spośród starszych sulfonamidów niektóre zostały wycofane z powodu małej aktywności, np. sulfanilamid i sulfacetamid (z wyjątkiem kropli do oczu), a inne, jak sulfapirydyna, ze względu na dużą toksyczność. (2-sulfaniłamido-3-metoksy-pirazyna, Kelfizine), której stężenie lecznicze we krwi uzyskuje się, podając dawkę 2 g tygodniowo, oraz sulfadoksyna (dawniej: sulformetoksyna, 4,p-aminobenzenosulfonamido-5,6-dimetoksypirymidyna, Fa-nasil) stosowana w dawce l g tygodniowo. Leki te podawane są w jednorazowej dawce w zakażeniach dróg moczowych (Gruneberg i Brumfitt, 1967; Williams i Smith, 1970), przewlekłym zapaleniu oskrzeli (Pines, 1967) i zimnicy. Reeves (1975) uzyskiwał bardzo dobre wyniki, lecząc sulfametopirazyna bakteriurię u ciężarnych. Stosowanie sulfadimidyny prowadziło do wyleczenia 50% chorych; po jednorazowym podaniu 2 g sulfametopirazyny uzyskiwano wyleczenie w 67%, po 2-krotnym zaś ? w 73%. Jednorazowe podanie sulfadoksyny z pi-rymetaminą (Fansidar) okazało się najskuteczniejsze po leczeniu chininą zimnicy podzwrotnikowej opornej na chlorochinę (Hali i wsp., 1975). Sulfonamidy o przedłużonym działaniu zalecano również w profilaktyce gorączki reumatycznej i zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez Neisseria me-ningitidis.

Zastosowanie kliniczne

Sulfonamidy wykazują szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego, nie zaburzając normalnej flory jelitowej, co często występuje w przebiegu leczenia innymi lekami o szerokim zakresie działania, zwłaszcza tetracyklinami. Sulfonamidy są aktywne nie tylko wobec gronkowców, paciorkowców hemolitycznych czy dwoinek zapalenia płuc, ale także w stosunku do wielu pałeczek jelitowych, w tym niektórych opornych na często stosowane antybiotyki. Uważa się także, że sulfonamidy mogą nasilać działanie antybiotyków w różnego rodzaju zakażeniach, chociaż dowody na to nie są w pełni przekonujące. Chociaż opisano przypadki poważnych, toksycznych działań tych leków, co było przyczyną dyskwalifikacji sulfonamidów przez niektórych autorów, ostre reakcje są stosunkowo rzadkie i podawanie przez 14 dni przeciętnych dawek współcześnie produkowanych sulfonamidów rzadko powoduje działania niepożądane. Spośród tysięcy dotychczas wyprodukowanych sulfonamidów z łatwością można wybrać taki, który będzie spełniać prawie dowolne wymagania, np. dobre wchłanianie z jelit i osiąganie dużych stężeń we krwi, dobre przenikanie do tkanek, przechodzenie do PMR, słabe wchłanianie z jelita, szybkie wydalanie w dużym stężeniu w moczu, powolne wydalanie i długie utrzymywanie się stałego stężenia we krwi. Zaletą jest również ich niska cena i trwałość. Podsumowując powyższą charakterystykę sulfonamidów można powiedzieć, że ? poza brakiem działania bakteriobójczego ? sulfonamidy wykazują właściwości bliskie idealnej substancji przeciwbakteryjnej.

zdrowie zdrowie stylowa zdrowy sen dieta cwicz zdrowe oczy prawidlowe funkcjonowanie m 2 zdrowie stylowa m 2 odpowiednie poslanie higiena kosmetyki do kapieli sniadanie wazny kazdy poranek m 3 zdrowie stylowa m 3 depresja jesienna bielizna rower odpowiedni dobor roweru regularna jazda m 4 zdrowie stylowa m 4 bieganie bieganie dobre na wszystko stosowanie kosmetykow masaz odpowiednia technika masazu m 5 zdrowie stylowa m 5 masaz w zaciszu domowym jacuzzi jacuzzi relaksuje oprocz jacuzzi kapiele m 6 zdrowie stylowa m 6 kosmetyki przed kapiela kapiel na cellulit jak pozbyc sie cellulitu kosmetyki oprocz cwiczen cwiczenia i masaz m 7 zdrowie stylowa m 7 waga a cellulit cellulit a styl zycia zbawienny ruch dlaczego powstaje cellulit tryb pracy i odpoczynku m 8 zdrowie stylowa m 8 kontrolowanie powstawania cellulitu dlaczego warto z nim walczyc kontakt z lekarzem zagrozenia cellulitu skuteczny preparat m 9 zdrowie stylowa m 9 skuteczny suplement stosowanie suplementu najlepsze cwiczenia na cellulit plan treningowy odpowiednie cwiczenia m 10 zdrowie stylowa m 10 cellulit wrog kobiety swiadomosc kobiet badania pozbycie sie cellulitu polecane sporty m 11 zdrowie stylowa m 11 wykorzystywanie owocow pomaranczowa skorka kobiece hormony nadwaga cellulit a dieta m 12 zdrowie stylowa m 12 warzywa i owoce woda jako sprzymierzeniec opis cwiczen przydatne cwiczenia zestaw cwiczen m 13 zdrowie stylowa m 13 zabiegi zwalczajace cellulit inne zabiegi metoda lipolizy tabletki cellasene poprawa metabolizmu m 14 zdrowie stylowa m 14 sklad tabletki cellulit podczas ciazy wystapienie cellulitu pozostale sposoby tabletki w walce z cellulitem m 15 zdrowie stylowa m 15 nadwaga kobiet zadania suplementow cwiczenia na cellulit intensywnosc cwiczen cwiczenia hula hop m 16 zdrowie stylowa m 16 jak rozpoznac cellulit skuteczny masaz skuteczny kosmetyk wykorzystanie kosmetykow glowne rezultaty m 17 zdrowie stylowa m 17 spodenki antycellulitowe zdrowy tryb zycia funkcje spodenek sposob na cellulit zazywanie produktu m 18 zdrowie stylowa m 18 dawkowanie penicylina wchlanianie i wydalanie zapalenie nerwow obwodowych metronidazol m 19 zdrowie stylowa m 19 nitromidazole zastosowania kliniczne aktywnosc przeciwbakteryjna toksycznosc metronidazolu trwalosc penicyliny m 20 zdrowie stylowa m 20 stezenie penicyliny odpornosc szczepow stapylococcus aureus farmakokinetyka penicyliny neisseria gonorrhoeae m 21 zdrowie stylowa m 21 leczenie niedokrwistosci zmniejszenie liczby bakterii metamina pirymetamina dystrybucja trimoteprynu m 22 zdrowie stylowa m 22 kortimoksazol wydalanie metaniny zastosowanie lecznicze kwas oksolinowy odpornosc na metamine m 23 zdrowie stylowa m 23 toksycznosc metaniny cinoksacyna farmakokinetyka metaniny reakcje plucne toksycznosc nitrofurany m 24 zdrowie stylowa m 24 toksycznosc sulfonamidu zapalenie watroby zastosowanie sulfonamidow dzialanie na skore mafrenid m 25 zdrowie stylowa m 25 odczyny uczuleniowe sulfasalazyna wydalanie odpornosc na timetoprim pasazowanie m 26 zdrowie stylowa m 26 wchlanianie trimetoprimu badania w wielkiej brytanii odpornosc na sulfonamidy toksycznosc i dzialania niepozadane wydalanie trimetoprimu m 27 zdrowie stylowa m 27 definicja antybiotyku zwiazki syntetyczne pierwsze odkrycia prontosil antybiotyki m 28 zdrowie stylowa m 28 penicyliny perspektywy sulfonamidy dzialania sulfonamidow inne antybiotyki m 29 zdrowie stylowa m 29 modyfikacje lekow naturalnych pochodne dystrybucja sulfonamidow zastosowanie podstawowe zastosowanie kliniczne